Karta kredytowa to jedno z najkorzystniejszych rozwiązań, jakie może zaoferować nam bank. Kluczem do sukcesu jest jednak rozsądne korzystanie z kart kredytowych oraz podpisanie właściwej umowy z bankiem.

Karta kredytowa to swoista pożyczka od banku. Instytucja ta udziela nam kredytu na określony okres, który zazwyczaj wynosi trzydzieści do sześćdziesięciu dni. Przez ten czas możemy płacić za zakupy kartą kredytową, oczywiście do momentu wyczerpania ustalonego limitu. Bank nie udostępnia karty kredytowej każdemu. Otrzymać ją mogą tylko te osoby, które zyskają zaufanie banku, a ten uzyska pewność, że są one w stanie spłacić ewentualny kredyt.

Limit na karcie kredytowej także jest ustalany indywidualnie

Podpisując umowę o kartę kredytową, musimy przede wszystkim sprawdzić, jakie są opłaty związane z jej używaniem. Bank może nie żądać od nas żadnych dodatkowych pieniędzy lub wprowadzić do umowy zapis, że jeśli w ciągu miesiąca zapłacimy za wszystkie zakupy kwotę przekraczającą na przykład tysiąc złotych, to bank nie pobierze od nas żadnych dodatkowych opłat. W takim przypadku musimy samodzielnie policzyć, czy jesteśmy w stanie wydać taką ilość środków finansowych miesięcznie. Warto też sprawdzić, jakie jest oprocentowanie karty. Bank nie będzie naliczał nam żadnych odsetek, póki będziemy w terminie spłacać nasze zobowiązania. Kiedy jednak nie będziemy regulować spłat w wyznaczonym terminie lub zupełnie zaniechamy spłaty, bank naliczy nam karne odsetki.

Polecane  Karta przedpłacona prepaid – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Zanim podpiszemy umowę, sprawdźmy, jak wysokie będą to opłaty

Musimy też sprawdzić, czy podpisanie umowy nie jest związane z innymi opłatami. Czasami bowiem przy podjęciu karty kredytowej, bank zmusza nas do zapłacenia ubezpieczenia. Niekiedy opłaty te są dobrowolne i powinniśmy samodzielnie zdecydować, które z nich będą dla nas korzystne, a które są nam zupełnie zbędne. Jeśli planujemy korzystać z karty kredytowej za granicą, to koniecznie ustalmy, jakie są zasady przeliczania płatności dokonanych w walutach obcych. Nawet drobne różnicę mogą tu oznaczać spore oszczędności, przy wakacyjnych wojażach.