Procedura chargeback to bardzo popularne rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej klientów banków. Pozwala ona na odzyskanie należnych środków w ramach reklamacji, w różnych sytuacjach.

Choć zgodnie z danymi portalu obserwatorfinansowy.pl w Polsce były zarejestrowane prawie 44 mln kart płatniczych i z roku na rok odnotowuje się wzrost liczby i wartości transakcji, to nadal wielu ich użytkowników nie jest świadomych tego, że przy wszelkich wątpliwościach związanych ze słusznością obciążeń na koncie możemy zgłosić reklamację.

Czym jest chargeback?

Chargeback to procedura reklamacyjna, którą inicjuje bank na zlecenie klienta korzystającego z karty płatniczej. Jest ona uruchamiana w sytuacji, gdy chce on odzyskać swoje środki. Po pierwsze, z chargebacku można skorzystać przy ściąganiu pieniędzy od podmiotu, który nie wywiązał się należycie ze swoich usług lub sprzedał wadliwy towar. Ta procedura może być także uruchomiona w innych sytuacjach, jak np. wydanie przez bankomat nieprawidłowej kwoty gotówki, brak zwrotu pieniędzy od sprzedawcy, gdy towar został już zwrócony, dwukrotne obciążenie nabywcy, zrealizowanie płatności przez inną osobę (np. gdy nie nastąpiła preautoryzacja karty, w sytuacji, gdy została ona skradziona) czy też nierozpoznanie transakcji w historii płatności, także przy korzystaniu z takiego rozwiązania jak limit na karcie. Przedmiotem chargebacku są zatem zawsze sytuacje, w których klient usługodawcy, sprzedawcy lub banku czuje się pokrzywdzony.

Polecane  Czym jest zdolność kredytowa?

Istotne jest to, że procedura chargeback obejmuje wszystkie transakcje kartą. Może być ona zatem powiązana z zakupami w sklepach stacjonarnych, jak i online, ale również wypłatami w bankomatach realizowanymi przez organizacje płatnicze Visa lub Mastercard. Chargeback nie obejmuje jedynie transakcji zrealizowanych we wpłatomatach oraz przelewów i płatności bezpośrednio z kart.

Chargeback – regulacje w przepisach

Kwestie chargebacku zostały określone w międzynarodowych regulacjach dwóch organizacji wydających karty płatnicze – firm Mastercard i VISA. Nie znajdziemy zatem przepisów krajowych w tej sprawie w Ustawie o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. czy też o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Jak zgłosić chargeback?

Aby odzyskać środki w ramach chargebacku, musimy przejść kilka kroków. Po pierwsze, konieczne jest zgłoszenie się do banku, który wydał kartę płatniczą. Ten krok należy wykonać niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości związanych z transakcją. Następnie określamy kod nieprawidłowości, który dotyczy naszego przypadku. Pozwala on na jasne zdefiniowanie skargi, z którą mamy do czynienia. Wiadomość z takim kodem trafia do akceptanta, a więc sklepu lub innego podmiotu, który sprzedał nam produkt lub usługę. Może być to także bankomat, który zrealizował transakcję w nieprawidłowy sposób.

Od momentu, w którym akceptant otrzymał zastrzeżenia, ma on określony czas na to, by udowodnić, że operacja przebiegła prawidłowo, a roszczenia klienta są bezzasadne. Brak odpowiedzi oznacza akceptację reklamacji. Aby reklamacja nie została odrzucona, niezbędne jest dostarczenie określonych dowodów, mogą to być np. potwierdzenia akceptacji transakcji przez klienta na terminalu płatniczym lub kwit wypłaty gotówki z bankomatu.

Polecane  Jak karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową?

Po rozpatrzeniu skargi akceptant przesyła odpowiedź do banku, który uczestniczył w transakcji. Za pośrednictwem organizacji płatniczej trafia ona do klienta. Informacja o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji przekazywana jest klientowi zwykle w ciągu 45-60 dni kalendarzowych od chwili przesłania do banku zastrzeżeń do organizacji płatniczej, a konkretnie do centrum rozliczeniowego. Jeśli decyzja jest pozytywna, środki trafiają na konto w ciągu kilku (3-4) dni od przesłania wiadomości zwrotnej. Rzeczywisty czas trwania całej procedury chargeback może się różnić w zależności od tego, jakie jest tempo wymiany informacji między wszystkimi podmiotami.

Chargeback a opłaty

Procedura chargeback, choć przy korzystnym rozwiązaniu problemu wiąże się ze zwrotem środków finansowych, dla klienta sprzedawcy towarów, usługodawcy lub banku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Nie trzeba się zatem obawiać o dodatkowe koszty, nawet wtedy, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie.

Ograniczenia chargebacku

Chargeback to procedura, która ma pewne ograniczenia. Podstawowym z nich jest maksymalny czas od dnia, w którym została zrealizowana transakcja bezgotówkowa będąca przedmiotem reklamacji. Na ogół jest to 120 dni od tego terminu. Odstępstwa od tej reguły dotyczą specyficznych kategorii transakcji, a przede wszystkim wszelkich rezerwacji (np. lotu, wycieczki lub noclegu). W ich przypadku okres na zgłoszenie nieprawidłowości liczy się bowiem od daty wykonania usługi. Maksymalnie jest to jednak nawet 180 dni.

Korzyści z chargebacku

Obciążenie zwrotne, czyli chargeback, to usługa, która korzystnie wpływa na konsumenta i sprzedawcę. Jest ona przede wszystkim motywacją i zachętą do świadczenia najwyższej jakości usług oraz sprzedaży produktów, które są zgodne z ich opisem. Konieczność zwrotu pieniędzy przy wykazaniu wszelkich nieprawidłowości sprawia, że sprzedawcy towarów i usługodawcy dbają o jakość swoich usług i produktów, unikając pomyłek i uchybień w obsłudze klientów.

Polecane  Na czym polega preautoryzacja karty płatniczej?

Chargeback – dostępność w polskich bankach

Chargeback to procedura, którą realizuje większość polskich banków. Wystarczy tylko zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronach internetowych. Chargeback może być procedowany w różnych formach – osobiście, listownie, telefonicznie lub online. Różne kanały informacyjne pozwalają na szybkie uruchomienie stosownych działań w celu odzyskania środków.

Źrodła:

https://pep.pl/poradnik/czym-jest-chargeback-i-jak-z-niego-korzystac/

https://www.przelewy24.pl/blog/chargeback-czym-jest-i-jak-z-niego-korzystac

https://www.najlepszekonto.pl/procedura-chargeback-obciazenie-zwrotne-co-to-jest

https://www.totalmoney.pl/artykuly/66798,karty-kredytowe,chargeback—co-to-jest,1,1

https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/karty-platnicze-ich-dotychczasowa-rola-i-perspektywy-na-przyszlosc/